VISION

Sa taong 2030, ang Dingalan ay isang Lipunang may pagmamahal sa Panginoon at Nagpapahalaga sa kanyang likas yaman at nagtitiwala sa mga mamamayan na kumikilos tungo sa Positibo, Agresibo at Progresibong Pagbabago para sa makabuluhang kinabukasan at kaunlaran.MISSION

Ang Lokal na Pamahalaan ng Bayan ng Dingalan ay Magsusulong na Gumawa ng mga Matatag at Matibay na Programang nakaugat sa totoong pangangailangan ng bawat mamamayan at tutugon sa hamon ng panahon at kalikasan na may pagpapahalaga sa antas ng Buhay.